Max Pulse

hodnocení stavu cévního systému a stresové odolnosti
Diagnostika trvá 5 minut a provádí se v sedě bez předchozí fyzicky nebo psychicky náročné činnosti. Informace přístroj získává přes PPG senzor a zpracuje do tabulek a grafů.
Max Pulse měří variability srdeční frekvence v daném časovém období a analyzuje aktivitu systému celkového zdravotního stavu a aktivitu nervového systému. Po celou dobu měření jsou vyhodnocovány úrovně fyzického / psychického stresu, nervové balance, vegetativního nervstva, rovnováha a cévní stárnutí. Přístroj je určený pro neinvazní měření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.
Co dodržet před měřením
1
Při měření se nehýbejte a nemluvte.
2
10 minut před měření relaxujte, necvičte.
3
Nenamáhejte se a pravidelně dýchejte.
4
Zdržte se pomalého dýchání během měření.
5
Držte sondy v úrovni vašeho srdce.
6
Při měření mějte otevřené oči.
7
Při arytmii a nemoci srdce, konzultujte měření s lékařem.
8
Měření se doporučuje v ranních hodinách.
9
3 hodiny před měřením nekuřte, nepožívejte léky a nepijte kávu.
10
Den před měřením nepijte alkohol.
11
Před měřením si sundejte doplňky (prsteny, hodinky).
12
Neprovádějte měření po jídle.
13
Měření by mělo být prováděno v tiché a pohodlné místnosti (teplota místnosti 22°C~26°C).
Výsledky měření
1
HRV tachogram
2
Tepová frekvence
3
Spektrální hodnocení variability srdeční frekvence
4
Vyváženost autonomního nervového systému
5
Výkonová spektrální hustota
6
Úroveň stresového zatížení
7
Stresové skóre
8
Celkový stav cév
9
Indexy vypočítané z APG křivky
10
Krevní cirkulace a stav cév
Cena
Jednorázové měření 900,- Kč.
Při zakoupení 10 aplikací na přístroji Bemer je cena 600,- Kč, (proběhne 2x měření před a po poslední aplikaci přístrojem Bemer).
Při zápůjčce přístroje Bemer na 4 nebo 8 týdnů je měření zdarma, (proběhne 2x měření před a po poslední aplikaci přístrojem Bemer).

Tanita

technologie BIA
Váha s tělesnou analýzou využívá metodu bio impedanční analýzy (BIA). BIA je bezpečná a přesná metoda a na klinikách je již léta používána. Pro měřící přístroj stačí pouze zadat Váš věk, pohlaví a výšku a stoupnout na váhu. Elektrody v chodidlových senzorech vyšlou slabý, naprosto neškodný proud tělem, tento signál prochází svalstvem rychleji než tukem.
Tanita pomocí BIA technologie změří procento tělesného tuku, vody, hmotnost svalů, nastaví optimální denní příjem kalorií, změří množství nebezpečného útrobního tuku. Na základě změřených dat váha Tanita určí metabolický věk.
Princip BIA je znám již od 40.let minulého století. BIA je dnes uznávanou a snadno dosažitelnou neinvazní metodou, kdy slabý proud (50KHz) je veden tělem pomocí senzorů. Tato metoda využívá rozdílu v elektrické vodivosti kostí, orgánů a tělesného tuku (např. svalová tkáň má lepší vodivost než tuková tkáň vzhledem k vysokému obsahu vody). Na základě odporu vodivosti a zadaných údajů jako je výška, věk, pohlaví, váha a tělesný typ se vypočítá procento tělesného tuku.
Cena
Jednorázové měření 250,- Kč.
Při pravidelném měření cena dohodou.