Zdravotní cvičení - léčebný tělocvik

... cvičením proti bolesti - cvičením ke zdraví ...

Specializujeme se na klienty 50+ s bolestmi zad a ostatního pohybového aparátu, na klienty dlouhodobě nemocné nebo v rekonvalescenci. Cvičím i s mladšími klienty, kteří mají zájem aktivně podpořit své zdraví. Je mnoho zdravotních cvičení, ALE není cvičení jako cvičení.

Zaměřeno na
1
Břišní svalstvo a celkově na HSSP (hluboký stabilizační systém páteře)
2
Bederní páteř, zádové svalstvo
3
Krční a hrudní páteř
4
Kyčelní kloub, posilování dna pánevního
5
Ramenní kloub a procvičování paže a ruky
6
Dolní končetiny, kolena, hlezna a plosky nohou
7
Rovnovážná cvičení
8
Posilovací cvičení
Individuální pravidelné zdravotní cvičení pro chronicky nemocné nebo po dlouhodobé hospitalizaci v domácnosti klienta - plynulé navázání na rehabilitační péči. Nebo individuální (max. 2 osoby) pravidelné zdravotní cvičení v našich prostorech (cvičení na lůžku, na židli, na zemi). Zajišťujeme pravidelné skupinové cvičení pro kluby seniorů, pracovní kolektivy apod. max do 12 cvičenců.
Cvičení je velmi vhodné i pro klienty s endoprotézami kyčelních a kolenních kloubů. Doporučeno pro diabetiky i kardiaky. Cvičení je vedené s ohledem na zdravotní stav každého cvičence a je vždy přizpůsobeno jeho osobním možnostem a fyzické kondici. V kombinaci s BEMER terapií dosahují klienti velkých pokroků. Kombinace cvičení a BEMER terapie není nutná, ale je velice účinná.
Metodika cvičení je zaštítěna neziskovou organizací s celostátním působením Senior Fitnes z.s., Praha v čele s MUDr. M. Matoušem.
Cvičení není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny mají programy pro své pojištěnce nazvané např. Zdravá rodina, Dospělý, Dítě, Student. V těchto programech je možné 1x ročně zažádat o příspěvek. V mnoha pojišťovnách lze čerpat z programů kombinovaně. Zjistěte si podmínky čerpání u své pojišťovny.
Cena
Individuální lekce 400,- Kč za 45 min.